Hậu Giang

Thành Phố Hậu Giang

 Đại Lý:

Cửa Nguyễn Dũng
Số 50 Nguyễn Công Trứ  - P.1 - TX. Vị Thành - Hậu Giang
Người phụ trách: Mr Dũng 0919 0800 434