Hòa Bình

Thành Phố Hòa Bình

Đại Lý:

Mành Rèm Thành Hường
Số 109 Chi Lăng - TP Hòa Bình
Người phụ trách: Ms Hường 01651 88 7777

Nhôm kính Thành Long
Số 108 Cù Chính Lan - TP Hòa Bình
Người phụ trách: Mr 0912 643 038